Jaargang 34/3

EUR 7,00

LIEVOIS Daniel – Francies Mekeirle

DE MAEGD Chris – De reis- en tuinnotities (1702-1707) van een Gentse florist. [Travel and garden notes (1702-1707) of a Ghent florist, an intriguing booklet]

LIEVOIS Daniel – Een overvloed aan bloemen in een Gentse stadstuin (1709-1719). [A sea of flowers in a Ghent city garden (1709-1719)]

VAN DEN BREMT – Tulpenkoorts: de historische tulpenteelt in de Zuidelijke Nederlanden en de hovenierskunst van Francies Mekeirle. [Tulip fever: historical tulip-growing in the Southern Netherlands and the horticultural trade of Francies Mekeirle]

In 1999 ontdekte tuinkunsthistorica Chris De Maegd in het fonds Vliegende Blaadjes van de Gentse universiteitsbibliotheek eerder toevallig een 18de-eeuws schriftje, waarin de reisnotities en de hoveniersboekhouding waren opgetekend van ene Francies Mekeirle.  Omdat delen van de tekst toen als redelijk onbegrijpelijk ervaren werden, omwille van het gebruik van te summiere en/of te technische aantekeningen die bovendien her en der met Spaans doorspekt waren, bleven haar notities jarenlang onaangeroerd liggen. In 2008 vond historicus wijlen Daniel Lievois in het Gentse stadsarchief echter een anoniem tuinboekje met bijbehorend tuinplan. Ook in dit archiefstuk werd regelmatig het Spaans gehanteerd. Er bleek een reeks aanknopingspunten te zijn tussen beide teksten, dus werden de oorspronkelijke archiefstukken vergeleken. De conclusie was dat beide archiefdocumenten door één en dezelfde persoon waren geschreven, want het handschrift was identiek. Daniels auteur van het anonieme tuinboekje uit het stadsarchief kreeg dus een naam: Francies Mekeirle! Maar daarmee waren alle problemen nog niet van de baan. Bepaalde passages zoals die over queeuwen, couleuren en spelende blommen bleven in beide teksten immers nog steeds redelijk enigmatisch. Om dit euvel te verhelpen werd bioloog Paul van den Bremt ingeschakeld die bij zijn onderzoek prompt bij de tulpenteelt belandde. Zijn bijdrage behandelt in grote lijnen de  geschiedenis van de tulpenteelt in onze regio. Als er al iets duidelijk wordt, dan is het dat de tulpenrage niet alleen tot Nederland is beperkt gebleven.
Dankzij de nochtans beperkte archiefdocumenten van Francies Mekeirle kan de Gentse hovenierskunst van het begin van de 18de eeuw beetje voor beetje ontrafeld worden en aan de vergetelheid onttrokken worden. In de archiefdocumenten van Mekeirle komt een grote voorliefde voor de tulpenteelt tot uiting en bovendien schemert al de ontluikende passie voor de bloementeelt door die Gent later internationaal beroemd zou maken. Duidelijk wordt dat verder onderzoek naar de opkomst van de bloementeelt in onze gewesten aangewezen is.