Die Keure nv uit Brugge neemt wetenschappelijk tijdschrift M&L over.

datum
20/10/2015


PERSBERICHT


Die Keure nv uit Brugge neemt wetenschappelijk tijdschrift M&L over.

Het uitgeven van wetenschappelijke tijdschriften behoort niet meer tot de kerntaken van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarom stopt het agentschap met de uitgave van het tijdschrift M&L (Monumenten, Landschappen en Archeologie). Na een uitgebreide marktbevraging vond het agentschap Onroerend Erfgoed een oplossing om het voortbestaan van M&L te garanderen. Vanaf 1 januari 2016 neemt uitgeverij die Keure uit Brugge het tijdschrift M&L over.


Sonja Vanblaere, administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed, en Steve Massagé, directeur-uitgever van die Keure nv, ondertekenden op maandag 19 oktober de overname.


Sonja Vanblaere, administrateur-generaal agentschap Onroerend Erfgoed: "Het tijdschrift M&L bestaat al 34 jaar en kent een trouw publiek. We zijn blij dat die Keure nv M&L overneemt. We vinden het namelijk belangrijk dat er een tijdschrift blijft bestaan waarin onroerend erfgoed in Vlaanderen centraal staat. Dit draagt bij tot de kennis over erfgoed en erfgoedzorg, wat het draagvlak voor onroerend erfgoed vergroot."

Steve Massagé, die Keure – Professional Publishing nv: "Het tijdschrift M&L is een mooie aanvulling op ons tijdschriftenaanbod. M&L is een VABB-erkend tijdschrift wat voor een wetenschappelijke uitgeverij een enorme troef is. Al jaren zijn we de verantwoordelijke uitgever van T.R.O.S. (Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw), net als M&L een vaste waarde binnen de sector. De mogelijke synergieën zijn m.i. evident. Daarenboven staat onze drukkerij garant voor het kwaliteitsvolle opmaak- en drukgedeelte van M&L.”


Contactinformatie

Birgit Van Damme (Woordvoerder agentschap Onroerend Erfgoed)
birgit.vandamme@rwo.vlaanderen.be - +32 (0) 2 553 64 44 - +32 (0)498 86 18 08
www.onroerenderfgoed.be

Steve Massagé (directeur-uitgever die Keure nv)
steve.massage@diekeure.be - +32 (0)50 47 12 72- +32 (0)473 89 55 54)
www.diekeure.be

Beeldmateriaal: © Onroerend Erfgoed

 

Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. We bereiden het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voeren het uit. Vanuit die optiek inventariseren en beschermen we gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunen we burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. We dragen dagelijks de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover. Zo ondersteunen we de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed.

Onroerend Erfgoed
Phoenixgebouw  |  Koning Albert II-laan 19 bus 5  |  1210 Brussel
T +32 (0)2 553 16 50  |  F +32 (0)2 553 16 55 
info@onroerenderfgoed.be  |  www.onroerenderfgoed.be | volg ons op Facebook en Twitter