Jaargang 9/1

BUYLE, M. (1990) – Een hemel vol sterren. De conservering van een 15de-eeuwse gewelfschildering in de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal te Antwerpen. [A star-lit sky. The conservation of a 15th century vault-painting in Our Lady’s cathedral at Antwerp.]

Sporen van een steenkappersloge in een gotische kathedraal?
Niets ongewoon, ware het niet de relatieve zeldzaamheid en cryptische betekenis van de gewelfschildering die Marjan Buyle en haar medewerkers met monikkengeduld te voorschijn haalden in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Aller verwachtingen gericht op een meer verregaande restauratie van de nog aanwezige polychromieën, volgt alvast een eerste proeve van interpretatie.

VERHELST, K. (1990) – Het interieur van de abtsvleugel van de voormalige abdij van Sint-Truiden. [The interior of the abbot’s wing of the former abbey of Sint-Truiden.]

Vakkundige, historiserende restauraties, gecombineerd met de beperktheid van het menselijk geheugen leiden niet zelden tot een halsstarrig foute lectuur van zelfs de meest bekende monumenten.
Hier helpen enkel nog opmerkingsgeest en doorgedreven archivalisch onderzoek. Dat inderdaad niet al goud is wat blinkt, wordt door Karel Verhelst aldus afdoende aangetoond met de abtsvleugel van de Sint-Truidense abdij.

CELIS, M.M. (1990) – Door het oog van de naald: de Art Nouveau-woning van Edouard Hannon. [Through the eye of a needle: the Art Nouveau residence of Edouard Hannon at Brussels.]

Soda, wereldreizen en een geoefend oog zouden Edouard Hannon in staat stellen zijn zo begeerde Art Nouveau-woning-op-maat te bouwen. Het spreekwoordelijke “après moi le déluge” kon helaas nauwelijks een geschikter toepassing vinden dan hier, voor wie de jongste decennia de wraakroepende verkommering van het ooit geroemde schrijn mocht meemaken. Een reddingsoperatie door de gemeente Sint-Gillis laat Marcel M. Celis intussen nochtans toe het verleden af te ronden met een eerste balans.

BUYLE, A. (1990) – Méér over de fragmenten van een kacheltegel uit het Hof van Hoostraten te Brussel: het embleem van Isabella van Portugal. [More about fragments of a stovetile from the ‘Hof van Hoogstraten’ in Brussels: the embleem of Isabella of Portugal.]

Het archeologisch onderzoek in het Brusselse huis van Antoine de Lalaing, eerste Graaf van Hoogstraten, waarover eerder in deze bladzijden verslag werd uitgebracht, had bijlange niet alle vraagtekens weten op te lossen. Zo was er ondermeer die mysterieuze kacheltegel...
Niets geheimzinnigs aan, weet Anne Buyle na enig speurwerk te vertellen, met de bewijsstukken ter staving.

FOBE, B. (1990) – Over de oudste gesteenten van de Nederlanden. [The eldest rock-formations in the Netherlands.]

Kwartsiet, Euriet, Dioriet… minder vertrouwde gesteenten waarvan toch wat Brabantse monumenten sporen dragen.
Hun meer dan eerbiedwaardige ouderdom is voor Bart Fobe slechts een aanleiding om op zoek te gaan naar die enkele, reeds lang alweer verlaten ontsluitingen.