Jaargang 5/3

GOOSSENS, M., DAVANS, H., STRUYE, M. (1986) – De restauratie van Freren Fonteinstraat 14 in Brugge. [The restoration of the house Freren Foneinstraat no.14 in Bruges.]

Ononderbroken het proefterrein van wisselende stijlen en restauraties ging bij onze kathedralen en stadhuizen vaak de essentie van de decoratieve afwerking - zoniet de bouwgeschiedenis zelf - grotendeels verloren. De grondige opfrissing van een dagdagelijkse 18de-eeuwse Brugse hoekwoning wordt door Miek Goossens dan ook aangegrepen om met een minimum aan middelen onze jonge kennis hiervan maximaal te verrijken.

VAN EENHOOGE, D. (1986) – Het Huis Van tSestich in Leuven, nader bekeken. [A closer view of the ‘Huis Van tSestich’ at Louvain.]

Niet volkomen onverwacht blijft het Leuvense patriciërshuis Van 'tSestich zorgen voor verrassing.
Aangestoken door het (kunst)historisch onderzoek van A. Maesschalck en J. Viaene (M&L, jg. 3, nr. 2) onderwierp Dirk Van Eenhooge de gebouwen thans aan de archeologische proef. Wat achter het pleisterwerk te voorschijn kwam, is enig nakaarten best waard.

ROOSE, P. (1986) – Het gerestaureerde Van Peteghem-orgel (1780) in Sint-Lievens-Houtem. [The Van Peteghem organ (1780) at Sint-Lievens-Houtem restored.]

Historische orgels hebben hun beste jaren vaak reeds gehad. De zelden populaire investeringen in tijd, kennis en kapitaal die de restauratie van deze broze reuzen vergt, leiden de aandacht wel eens af van de muziek zelf; hier wordt thans wat aan gedaan. Patrick Roose ontrafelt alvast de totstandkoming, de teloorgang en de restauratie van het Van Peteghem-orgel in Sint-Lievens-Houtem.

BRAL, G.J. (1986) – De Waux Hall in Brussel. [The Waux-Hall at Brussels.]

Schrijven over de Waux Hall is nostalgische beelden oproepen van de Belle-Epoque. Ogenschijnlijk ingesluimerd tussen het loof van het Brusselse Warandepark wordt dit ooit bruisende recreatieoord gemakshalve vereenzelvigd met een vervallen paviljoentje. Nu de muziekkiosk een nieuwe jeugd tegemoetgaat, neemt Guido Bral de draad op van in het prille begin.