Jaargang 5/2

DE CEULENEER, A., MANDERYCK, M. (1986) – De conservatie van het grafmonument van Anselm Adornes en Margaretha Vander Banck in de Jeruzalemkerk te Brugge. [The conservation of the sepulchral monument of Anselm Adornes and Margaretha Vander Banck in Jerusalem church at Bruges.]

Gisanten uit steen gesneden met de eeuwigheid voor ogen ... tot ook zij door onooglijke zoutkristallen tot stof worden verteerd: in een poging tot bestendiging sloegen exacte wetenschap en kunstgeschiedenis over het 15de-eeuws grafmonument van Anselm Adornes de handen in elkaar. Adolf De Ceuleneer en Madeleine Manderyck verhalen het hoe en het waarom van de reddingsoperatie.

GROOTAERS, J. (1986) – De restauratie van ‘Het Vliegend Peert’ (1772-1773) in Mechelen. [The restoration of ‘Het Vliegend Peert’ in Mechelen.]

In Mechelen staat een huis ... . Ooit de woning van Bruegels' schoonmoeder, in de latere 18de eeuw ingrijpend voorzien van een rocaille-gevel en pas een vijftig jaar geleden gedeeltelijk verminkt.
Aansluitend op het nauwkeurig onderzoek door Johan Grootaers werd bij de recente face-lift bijzondere aandacht besteed aan het kleurgebruik.

VAN BALEN, K. (1986) – Stabiliteitsherstel in monumentenzorg. [Structural consolidation in monument conservation.]

Vaker dan lief is blijkt bij werken aan een monument de stabiliteit van het gebouw ondermijnd. Voor Koen Van Balen is een degelijk vooronderzoek ter zake nauwelijks een overbodige luxe. Een analytische introductie tot de vijfdaagse Internationale bijscholingscursus over structureel herstel van historisch waardevolle gebouwen, Leuven 19-24 mei 1986.

LEENDERS, K.A.H.W. (1986) – Nieuwmoer. [Nieuwmoer.]

Voor zijn gelijknamige studie van verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad werd K.A.H.W. Leenders bedacht met de Geschiedenisprijs 1985 van het Gemeentekrediet van België.
De organische verbondenheid van Nieuwmoer met de veenuitbating vormt hiervan een boeiend deelfacet.

DE BORGHER, M. (1986) – Relicten en structuren in het landschap rond Nieuwmoer. [Landscape relics and structures in and around Nieuwmoer: reminescenses of the peat exploitation.]

Eens de historische ontwikkeling van het landschap op en om Nieuwmoer getekend, begeeft Marc De Borger zich op het pad van de landschapsarcheologie. Meteen een pleidooi voor het behoud van deze kenmerkende en waardevolle visuele getuigen.