Jaargang 5/1

DUBOIS, M. (1986) – Gaston Eysselinck en zijn meesterwerk: het Oostendse postgebouw (1945-1953). [Gaston Eysselinck and his masterpiece: the post-office building at Ostend (1945-1953)]

Door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen op nog geen mensenleven tijd eerst verguisd en dan gelauwerd: of hoe architect Gaston Eysselinck met het Oostends Postgebouw (1945-1953) meteen het beste van zijn kunnen gaf.

Architect Marc Dubois, een vaste waarde van M&L en zèlf lid van de Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen, doet ons bij wijze van primeur op de kortelings te verschijnen Eysselinck-monografie haarfijn uit de doeken hoe dit monument tot stand kwam.

MANDERYCK, M., VAN STRYDONCK, M. (1986) – Een toepassing van de radiokoolstofdateringstechniek: het Karbonkelhuis in Antwerpen. [An application of the radio-carbon dating technique: the ‘Karbonkelhuis’ at Antwerp.]

Voor Madeleine Manderyck, Inspecteur bij het Bestuur voor Monumenten en Landschappen, leed de authenticiteit van het Antwerps Karbonkelhuis nimmer twijfel. Haar kunsthistorische analyse van dit uitzonderlijk 16de-eeuwse pand, wordt thans op basis van radiokarboondateringen bevestigd door de Heer Mark Van Strydonck, medewerker van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

GOEDLEVEN, E. (1986) – De nieuwe Vlaamse regering en de monument- en lanschapszorg. [The new Flemish government and the care for monuments and landscapes.]

De gereputeerde non-profit monumenten en landschappen overleefden niet alleen de Staatshervorming, meer nog: bij de voorbije verkiezingscampagne maakten ze een opgemerkte verschijning in de partijpolitieke programma's.

Edgard Goedleven, Adviseur-hoofd van Dienst van het Bestuur voor Monumenten en Landschappen, zet alle standpunten netjes op een rij en borstelt in enkele vegen een beeld van de vernieuwde bevoegdheden en structuren terzake .

STERCKX, J. (1986) – Het Martelaarsplein in Brussel. [The Martelaarsplein in Brussels.]

Het classicistische Brusselse Martelaarsplein bleef tot voor kort een onontgonnen terrein voor architectuurhistorici ... De perikelen die tot zijn ontstaan leidden, de overheersende rol van de 'Brusselse Voet' in Fisco's ontwerp of de herhaalde metamorfoses: dit illustreert architect Johan Sterckx met - in enkele gevallen onuitgegeven - historische documenten.