Jaargang 1/3

DELEPIERE, A.-M. (1982) – Het arrondissement Veurne: een globale benadering. [The district of Veurne: a comprehensive approach of historic building inventory.]

LION, M., RAMAEKERS, M. (1982) – De kustarchitectuur in de Westhoek of het bouwen aan de rand van de zeefascinatie. [Coastal architecture in the ‘Westhoek’, or Building on the Verge of Sea-fascination.]

OSTYN, G. (1982) – De Frans-Belgische Moeren. [The French-Belgian ‘Moeren’.]

DE SCHEPPER, J. (1982) – De Franse-Belgische Moeren: enkele gegevens aangaande de windgemalen. [The French-Belgian ‘Moeren’: some data about the wind-pumpingengines.]

STYNEN, H. (1982) – Jozef Viérin (1872-1949). [Jozef Viérin (1872-1949), profile of an architect.]

ROOSE, P. (1982) – Het Van Peteghem-orgel (1838) in het voormalig Sint-Jans-Gasthuis (thans Bisschoppelijk College)  te Veurne. [The Van Peteghem organ (1838) in the former Saint John’s hospital (now Episcopal College) in Veurne.]