Jaargang 34/2

EUR 7,00

JAENEN Marieke – Léon Stynen: interieurontwerpen tijdens de jaren 30 in Antwerpen. [Léon Stynen: interior design in the 1930’s in Antwerp]
Léon Stynen ontwierp een aantal burgerwoningen in het Antwerpse tijdens het interbellum. Met zijn duidelijk herkenbare stijl zette hij de toon voor een doorgedreven modernisme. Marieke Jaenen onderzocht een aantal woningen uit de dertiger jaren en beschrijft hoe Stynen zijn interieurs samenstelde en tot welke leveranciers en uitvoerders hij zich wendde. Losse meubelstukken zijn door allerlei omstandigheden zelden behouden, maar de vaste elementen als trappen, vloeren en ingebouwde kasten overleefden meestal de smaakwijziging en de wisselende eigenaars van de panden.

MEYLEMANS Erwin en Inge VERDURMEN – Het Sigmaplan en de erfgoedpuzzel in de Kalkense Meersen. [The Sigma plan and the heritage puzzle in the “Kalkense Meersen” cluster]
Archeologisch en landschappelijk onderzoek van enkele lager gelegen riviergronden langs de Schelde, in het kader van het Sigmaplan, laten ons toe een glimp op te vangen van wat in riviervlaktes schuil gaat aan archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Erwin Meylemans en Inge Verdurmen puzzelden met onderzoeksresultaten en reconstrueerden zo de geschiedenis van de Kalkense Meersen. Wat ooit een aantrekkelijk landschap was voor prehistorische jagers-verzamelaars, evolueerde tot een ondoordringbaar moeras en vervolgens tot een weidegebied. Nu zijn deze meersen ingericht als overstromingszone, waar ook het erfgoedverhaal niet wordt vergeten.

MEYLEMANS Erwin – Van jager tot boer: 7000 jaar bewoning langs een rivier in het Zennegat te Mechelen. [From hunter to farmer: 7000 years of habitation alongside a river in the ‘Zennegat’]
In het kader van het Sigmaplan wordt ook het Zennegat in Mechelen omgebouwd tot een overstromingsgebied. In de prehistorie werd dit gebied op diverse ogenblikken door de mens bezocht en bewoond. Grondig en goed voorbereid archeologisch onderzoek, dat de inrichting als overstromingsgebied voorafging, bracht een site van grote wetenschappelijke waarde aan het licht. Erwin Meylemans schets de geschiedenis van het Zennegat en legt ook uit hoe deze belangrijke archeologische site via een planwijziging werd gespaard en nu een wettelijk beschermde archeologische zone is.

BOGAERT Linda, DEPRAETERE David en Eddy DUPAE – Archeologie ‘verbeeld’, een nieuwe landmark langs de Romeinse Kassei op de Bollenberg in Borgloon. [Archaeology in images, a new landmark along the Romeinse Kassei on the Bollenberg, Borgloon]
Ons archeologisch erfgoed zit bijna per definitie verborgen onder het maaiveld en heeft slechts zelden een raakvlak met het landschap dat we vandaag waarnemen. Ook na opgravingen blijft er van een archeologische site ter plaatse vaak weinig tot niets tastbaars over. Archeologie visualiseren voor een groot publiek is dan ook een uitdaging. Linda Bogaert, David Depraetere en Eddy Dupae vertellen hoe ze door middel van een ‘kunstwerk’ langs de oude Romeinse heirbaan van Tongeren naar Boulogne-sur-Mer, even ten zuiden van Borgloon, de aandacht willen vestigen op het rijke bodemarchief van de streek.