Jaargang 34/1

EUR 7,00

SOENS Tim en Iason JONGEPIER – Vijf eeuwen landbouw en landschap in de polders rond Doel. [Five centuries of agriculture and landscape in the polders near Doel]

Dat het historisch polderlandschap rond Doel bedreigd is door de voortschrijdende havenuitbreiding, werd jaren geleden al door Wannes van de Velde bezongen. De schier surrealistische leefomstandigheden in de half verlaten dorpen zijn bekend. Vanuit de eeuwenlange geschiedenis van de polderlandbouw en de typische erfgoedlandschappen die hieruit ontstonden, houden Tim Soens en Iason Jongepier een vurig maar stevig onderbouwd pleidooi voor het inpassen van de erfgoedwaarden in de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

SOENS Tim en Iason JONGEPIER – De Doelse Dijksequentie: dijken op zoek naar erfgoedwaarde. [The sequence of banks in Doel: dykes in search of heritage value]

De ovale ringdijk met de poëtische naam Zoeten Berm uit de 17de eeuw, de Nieuw-Arenbergpolder uit de 18de eeuw, de Prosperpolder uit de 19de eeuw en de Hedwigepolder uit de 20ste eeuw: een vrij intact bewaarde sequentie van wat in al deze periodes als een ‘moderne’ zeedijk werd beschouwd. Tim Soens en Iason Jongepier breken een lans voor de bredere integratie van de Doelse dijksequentie in de nieuwe plannen en pleiten voor een herwaardering van historische dijken in het Vlaamse kust- en rivierengebied.

WAUTERS Ewald – De groote schoone schuere: historische hoeves in de Wase polders. [Historical farms in the Waasland polders]

De hoog oprijzende schuren met hun indrukwekkende houten gebinten beheersen het silhouet van het polderlandschap. Uit toenmalige aktes leren we dat ze gebouwd werden volgens het sleutel-op-de-deur principe, met andere woorden ze werden volledig gebouwd door de eigenaar. De pachter daarentegen stond in voor zijn eigen meer bescheiden woonhuis. Ewald Wauters onderzocht de evolutie van deze polderhoeves, een eertijds indrukwekkend patrimonium dat stilaan verdwijnt. Deze monumentale hoevegebouwen vertellen nochtans elk hun eigen verhaal, dat zou kunnen verder gezet worden binnen de nieuwe natuurbestemming van het gebied.