Jaargang 31/2

EUR 7,00

DE CLERCQ Lode, MERTENS Rudi en Elke DENISSEN – Het zwembad aan de Veldstraat in Antwerpen. [The swimming pool at the Veldstraat in Antwerp]

Hoewel in 1932 gebouwd volgens een zeer modern en goed doordacht concept, was dit oudst bewaarde zwembad van Antwerpen dringend aan restauratie toe. Het werd een zorgvuldig balanceren tussen respect voor het historisch materiaal en aanpassing aan de nieuwe strengere normen voor publiekszwembaden, voorgesteld door één van de architecten, Rudi Mertens, erfgoedconsulent Elke Denissen en vooronderzoeker Lode De Clercq. Getrouwe replica’s van oorspronkelijk bouwmateriaal bleken gelukkig voorhanden. De hedendaagse toevoeging van een hamam verhoogt nog de attractiviteit van deze vernieuwde watertempel.

NUYTTEN Dieter – Bouwgeschiedenis en restauratie van het locutorium van de parkabdij in Heverlee. [Building history and restoration of the Heverlee Park abbey’s Locutorium]

Strategisch gesitueerd binnen het complex, vervulde het Spreekhuys of Locutorium eertijds de functie van ontmoetingsplaats tussen de norbertijner monniken en hun bezoekende verwanten. In het globale herbestemmingsplan zal dit gebouw, dat opvalt door zijn gereconstrueerde kleurige buitenafwerking, een gelijkaardige functie als onthaalknooppunt vervullen. Dieter Nuytten beschrijft de restauratie, het zorgvuldig vooronderzoek en de weloverwogen behandelingsopties van dit sleutelmonument binnen het grote abdijcomplex.

SEVENANTS Walter – De kasteelsite Butsel in Boutersem. [The castle site Butsel in Boutersem]

Op een landtong, diep ingesneden in de vallei van de Velp, bevond zich ooit de woning van de Heren van Boutersem. In 2001 werden bij graafwerkzaamheden van Aquafin resten van dit kasteel ontdekt. De interesse van archeologen was meteen gewekt en in opdracht van de Vlaamse overheid volgde een grondige archeologische evaluatie. Walter Sevenants leidde dit onderzoek en kwam tot de conclusie dat deze goed bewaarde archeologische site nog een schat aan informatie bevat. Een voorstel tot bescherming meer dan waard!