Jaargang 31/1

EUR 7,00

BELLENS Tim, SCHRYVERS Anne, TYS Dries, TERMOTE Delfien en Hans NAKKEN - Archeologisch onderzoek van de Antwerpse burcht. [Archaeological research of the Antwerp fortress]

Het onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van de Antwerpse burcht blijft tot op vandaag moeilijk te interpreteren en vele vragen kunnen enkel nog beantwoord worden door archeologisch onderzoek. Recent brachten opgravingen in de burchtzone een bodemarchief van onschatbare waarde aan het licht. Beetje bij beetje slagen Antwerpse archeologen er in om een bijna vergeten stadsicoon opnieuw tot leven te brengen.

PAUWELS Dirk, DOPERÉ Frans en Bart MINNEN - De Demer gedomineerd: de heer van Rivieren en zijn middeleeuwse woontoren in Gelrode. [Dominating the Demer river: the Lord of Rivieren and his mediaeval tower residence in Gelrode]

Zowel uit archiefbronnen als uit oude kaarten en tekeningen was het bestaan van een middeleeuwse woontoren in Gelrode bekend. Maar toen in 2007, bij tuinwerkzaamheden in een park, de fundamenten van een vierkant gebouw werden aangetroffen, konden ook archeologen voor het eerst de woning van de ‘heer van Rivieren’ aan een grondig onderzoek onderwerpen.

RYSSAERT Caroline, DE GRYSE Janiek, TYS Dries, BAETEMAN Cecile, ORBONS Joep, TERMOTE Delfien en Pedro PYPE - De 'cirkel' van Ver-Assebroek: prehistorisch heiligdom of middeleeuwse versterking? [The ‘circle’ of Ver-Assebroek: prehistoric sanctuary or mediaeval fortification?]

In het landschap van Ver-Assebroek bevinden zich enkele zeer mysterieuze cirkels, lang onderwerp van verhitte discussies. Wat voor sommigen een prehistorisch heiligdom was, is volgens anderen een middeleeuwse versterking. Nieuw interdisciplinair onderzoek, in opdracht van de Vlaamse overheid, lost een oud mysterie eindelijk op.

BREDA Karel, DE CLERCQ Lode, DE GRYSE Janiek, DE WAHA Michiel, DOPERÉ Frans, PYPE Pedro en Isolde VERHULST - Kasteel van Beersel. Een evaluatie na de eerste restauratiefase. [The Beersel castle. An assessment following the restoration’s first phase]

De huidige werken aan het kasteel van Beersel, sluitstuk van restauraties die al vanaf de jaren ’28 van vorige eeuw begonnen, hebben een voorbeeldfunctie. De grondige restauratie werd immers intensief voorbereid en begeleid door archeologen, historici en bouwhistorici. Grondig en goed overwogen archeologisch onderzoek kon zo antwoorden bieden op vragen die anders – wellicht voor altijd – onbeantwoord zouden zijn gebleven.